Una residència artística a l’hospital de Bellvitge Objetius   L’objecte d’aquesta residència artística és l’escriptura d’una obra coreogràfica per part de les artistes coreògrafes a l’Hospital Bellvitge. Es  tracte de produir una nova obra dins de la institució hospitalària. Aquest projecte s’ha basat en la idea de que l’obra es creï en noves  condicions de producció i que el repertori coreogràfic pot ser composat de nou des del context de l’interior de l’Hospital. Les condicions de la  producció d’una obra d’art re-interroguen el sentit de la obra. L’Hospital es el lloc que pot convidar a modificar el sentit d’una obra d’art.  L’Hospital com a lloc de transformació de la obra. S’intenta inventar un dispositiu que impliqui al territori i a l’institució hospitalària en la  el·laboració de l’obra coreogràfica. L’art, per progressar, necessita trobar nous elements artístics, cert, però sobretot culturals i socials, i per això s’ha d’inscriure en altres modes  i processos de producció innovadors. La incorporació d’obres d’art al si de les institucions públiques ens permet treballar també a favor de l’aproximació de l’art a la població en  general, convertint l’art en el vector d’una federació cultural, social i territorial. El nostre projecte, escollint treballar sobre les condicions de producció de les obres d’art, cerca l’interès social de relacionar a les persones, les poblacions i les institucions públiques i complir un treball sobre el territori.  Equip artístic de la Residència  Llargament implicats en una trajectòria professional lligada a la creació i la pedagogia, tot ells han conduït el treball de creació en curs.  Ana Eulate, coreògrafa – Cia. Companyia Pendiente (dansa contemporània)  Constanza Brncic, coreògrafa – Cia. la Sospechosa (dansa contemporània) Ona Mestre, ballarina  Gabriel Schmitz, pintor  Fran Bartlett, xelista Anna Subirana, antant José Manuel Berenguer, compositor – Orquestra del Caos  Una fase d’immersió   La producció de l’obra s’ha basat en la realització d’un treball d’immersió a l’hospital, de recerca i un inici de treball d’escriptura coreogràfica  amb la participació del personal de l’hospital, pacients i població local (usuaris). El treball de producció va començar durant el 2006 a les  Unitats de rehabilitació, rehabilitació ocupacional, logopèdia i el departament d’arxius de l’Hospital de Bellvitge. Al llarg de 2007 es va ampliar  a les unitats de pneumologia, neurologia, anatomia patològica.  Aquests mesos de treball s’ha realitzat un treball d’impregnació amb les paradoxes de l’hospital, al qual es va convidar al pintor Gabriel  Schmitz a associar-se, per qüestionar un objecte coreogràfic. La residència artística és, sobretot, PRESÈNCIA de les artistes dins d’un hospital. Ha implicat una ocupació dels espais, una continuïtat en el temps, la creació d’un espai propi durant el procés de creació, un treball d’anàlisi  del moviment (de les dinàmiques, de les qualitats físiques, de les relacions) i de lectura dels models d’ocupació del temps i l’espai, dels  models de saber fer professional, de les modalitats de la immobilitat i del moviment (treball d’observació i d’escolta). 
També ha posat en relació al personal sanitari i als pacients amb les imatges dels moviments ballats per cadascú, de tots i del tot a través dels  dibuixos del pintor Gabriel Schmitz.  Es tracta de fer llegible el fet que el cos s’inscrigui en l’espai-temps de la institució com a moviment ballat, que la dansa és a tot arreu, dins  cada moviment, que cadascú comporta la seva dansa. La dansa posa en joc i descobreix el cos, material immediat i central de la relació amb els  altres i de la seva inscripció en la institució. Els dibuixos permeten disfressar les mirades per travessar el límit de la silueta biològica, de la síntesi anatòmica, de l’agitació corporal, del cos  mecànic, i retrobar el cos ballant, els seus espais, les seves durades.
Unitats de l’Hospital implicades en la residència  Unitat de rehabilitació, unitat de rehabilitació ocupacional, unitat de logopèdia Supervisora: Dra. Rosa Rotlland  Departament d’ Arxius  Supervisora: Sra Ana Hernández   Servei de Pneumologia  Coordinador mèdic: Dr Jordi Dorca Sargatal  Servei de Neurologia  Cap de Servei / Professor de Neurologia: Dr Francisco Rubio  Servei d’Anatomia Patològica  Cap de Servei: Sr. Enric Condom i Mundó  Les urgències i les consultes externes (ambulatori)   Un treball de creació i de composició coreogràfica  Aquesta residència és un esdeveniment d’un treball de creació que s’ha conduït a una producció coreogràfica atípica i participativa, sense  carregar-se per tant d’un status d’excepció, sense ruptura gratuïta amb el quotidià de l’Hospital. Però, tot el contrari, una sublimació de les  pràctiques i els pensaments ordinaris i quotidians.   La residència artística ha estat sobretot recerca perquè l’acte de recerca és, per essència, un acte d’humilitat, una obertura respecte allò que ens és estranger (el moviment dansat dels cossos i dels cos sanitari). Fou un acte artístic que no posseeix res i que cerca, inventa, qüestiona i  transforma allò real. El treball de composició coreogràfica ha estat un treball de transformació del present i de cap manera treball de  conservació, però una obertura sobre un futur possible. Les coreògrafes han proposat així el taller de dansa com a treball de l’obra, de la seva escriptura i de la seva interpretació. La interpretació va  formar part de la composició de la obra i tots són iguals davant la dansa. Els tallers de dansa contemporània:   Han participat d’una experiència artística entre les coreògrafes, el personal sanitari, els pacients i les seves famílies. Aquests tallers han estat  esdeveniments originals, sensibles i intensos, que han relacionat el personal sanitari, els pacients i les seves famílies  amb els artistes, mitjançant la experiència artística compartida. Aquests tallers han construït el treball d’escriptura i de interpretació de la obra  coreogràfica. Han inscrit les persones en un procés creatiu de construcció, de realització individual i col·lectiu i han incitat a les persones a  trobar-se allà on no els esperen, en un acte simbòlic, transgressor i alternatiu.
L’esdeveniment de la presentació artística, el 19 de juny 2007  Aquesta residència artística ha donat lloc a la presentació de la peça coreogràfica “Quant temps fa que som aquí?”, associant artistes, personal  sanitari de l’Hospital, pacients i la població. El treball de recerca s’ha acabat dins l’esdeveniment de la peça coreogràfica, la presentació de la  qual ha tingut lloc dins del establiment hospitalari i s’ha obert al públic en general. Aquest fet ha permès el públic descobrir una obra atípica  composada fora dels espais tradicionals de creació.