Filosofia Educació artística i cultural amb dansa Altres projectes Centre de recursos Intercanvi d'experičncies Contactar i notícies
El projecte d’un espai de democràcia cultural La presència de l’art en les institucions públiques com a necessitat social. Tot és públic, i la institució en primer lloc. Els bens culturals i intel·lectuals (considerant que els  processos de creació són bens culturals) no poden ser-hi absents. La cultura ha de ser  entesa com un bé comunitari.  Aquest projecte defensa la idea que les obres produïdes i difoses pertanyen a tots, i  que ens fa falta inventar noves modalitats encaminades a que cadascú hi tingui accés, i alhora es creïn les condicions necessàries per tal que el futur ciutadà pugui apropar-  se’n. Sudansa planteja la qüestió de l’apropament de la cultura coreogràfica i defensa la  idea que la pràctica artística en el context escolar afavoreix la formació del públic a la  dansa. El projecte d’una formació en dansa, de divulgació de diferents formes de pensament i creació contemporània en dansa La idea preponderant d’aquest eix és la formació i el coneixement de la dansa a través  de l’encontre. Encontre de públics (alumnes, mestres, parents, públic en general) amb  les obres i els seus processos de composició, amb els autors, amb la transversalitat de  les obres coreogràfiques, literàries, musicals, pictòriques i amb les pràctiques  professionals.  Permetre a tothom la confrontació amb una diversitat artística i cultural, una diversitat  de formes d’expressió, d’autors, de suports i de propostes.  El projecte d’un espai de pràctica artística, un espai de construcció i realització
Filosofia
La dansa, espai d' encontres
Constituir un espai de pràctica artística, de desenvolupament cultural i de relacions cap a les obres i als processos de creació per a nens/es i  adolescents. Construir un espai que afavoreixi l’encontre dels nens/es i dels adolescents amb artistes professionals cap a la descoberta de processos de  composició artística diversificats, originals i de referències culturals inèdites. Un espai que permeti construir, realitzar i conduir un treball de  recerca, d’experimentació, d’interpretació i de composició.  Un projecte pel desenvolupament artístic sobre el territori català Aquest projecte estableix les bases d'una cultura coreogràfica per les zones de Catalunya on l’accés a les obres artístiques es deficitari. Les  activitats de l’Associació s’enfoquen sobretot cap a la compensació de les desigualtats que subsisteixen en l’accés a les obres coreogràfiques