Filosofia Educació artística i cultural amb dansa Altres projectes Centre de recursos Intercanvi d'experičncies Contactar i notícies
Formació de professors i mestres Sudansa concep i organitza formacions pels professors, mestres i equips directius en un procés  voluntari d’aprofundiment professional, a fi de desenvolupar l’educació artística i cultural de la  dansa. Els objectius generals de les formacions  Aquesta proposta s’enfoca en els objectius següents: - Iniciar un treball de formació en la dansa sobre el territori català, de divulgació de les diferents  formes de pensament i de la creació contemporània, inscrivint la pràctica artística dins del sistema  de les seves institucions educatives i afavorint la reflexió i l’intercanvi entre els professionals dels  ensenyaments obligatoris amb els artistes.   - Afavorir la reflexió i l’intercanvi entre els professionals dels ensenyaments obligatoris al voltant  de les seves experiències de treball amb la voluntat d’elaborar noves eines pedagògiques i enfortir  la metodologia de treball.  - Constituir i desenvolupar una xarxa local diversificada d’equips de socis per a la formació dins  l’àmbit de la dansa a l’escola.  Els objectius específics de les formacions - Permetre d’abordar la temàtica de la dansa a l’escola i explorar o reforçar les modalitats de  prefiguració d’un taller de creació coreogràfica amb els alumnes, oferint eines pedagògiques,  metodològiques i artístiques, tot i donant recolzament metodològic als mestres implicats en el  projecte Sudansa. - Desenvolupar coneixements al voltant de la cultura coreogràfica i del seu context filosòfic,  artístic i cultural.  - Establir models i estructurar projectes pedagògics, artístics i culturals al volant de la dansa. Com s’organitza?  L’encontre s’estableix entre un grup de mestres/professors i un artista/coreògraf. El treball dura 3 hores en les mateixes condicions que un taller de dansa professional: possibilitat  d’organitzar el temps de treball, de la mirada, de l’elaboració personal o col·lectiva, de descans.  La freqüència de les sessions és de 2 per curs escolar. Els continguts Els tallers s’estructuren al voltant de 4 components: - El component artístic: explorar els moviments del coreògraf (vocabulari corporal, lèxic …), treball  sobre els elements fonamentals del moviment ballat (treball sobre el pes, la relació amb l’espai,  relació amb el temps, el flux d’energia i les funcions essencials de la dansa).  - Aportació metodològica : metodologia d’un projecte en el qual “l’experimentació està al servei de  la composició coreogràfica”. Elaborar una metodologia que permeti construir la composició de moviments en l’espai, en el  temps i en les dinàmiques, mitjançant les relacions entre els alumnes, acordant un espai  privilegiat a la improvisació de l’alumne, tenint cura de no limitar-lo pel rigor de la tècnica.  Els professors aniran explorant diferents processos de composició coreogràfica y les seves  modalitats de transposició en situació pedagògica. - Aportacions tècniques i metodològiques: l’experiència de l’artista, les seves eines coreogràfiques,  els seus procediments sintàctics. - Apropament cultural (la distància de crear amb la pràctica): Sabers culturals - contextos i  referències artístiques, estètiques, filosòfiques, històriques pròpies de cada artista.                                              
Formació
Si voleu participar a la pròxima sessió, haureu d’omplir el formulari i retornar-l’ho a: associacio.sudansa@gmail.com i us respondrem en breu.
Programació 2018   Gener 2018 (10h - 13h) al CEIP  Rius i Taulet (Plaça Lesseps, 19 -  Barcelona).  Coreògrafa : Ana Eulate.  Per confirmar 
Iniciació a la dansa per les famílies dels alumnes Intentar sensibilitzar a un públic vers la dansa contemporània mitjançant intervencions en l’entorn  escolar, no pot dur-se a terme sense la col·laboració en el projecte de les famílies dels nens/  adolescents. Aquests sis anys d’experiències ens han ensenyat que una formació dels mestres és indispensable  pel decurs del projecte, però també dels pares, que constitueixen el marc de referència central  pels alumnes i de la resta del món. Si la família esdevé un espai educatiu i   creatiu, afavorirà les pràctiques conduïdes per l’escola i, més precisament, aquelles que la  proposta de Sudansa planteja. És per això que ens proposem que cada família s’associí al projecte de l’escola del nen per obrir  una reflexió a partir dels moviments o gestos de la nostra vida quotidiana i la relació amb la nostra  manera de viure i d'entendre el món.   El nostre mètode   Utilitzar la pràctica i la reflexió sobre els moviments o gestos de la vida quotidiana en l'àmbit  familiar per sensibilitzar a tota la família a un nou llenguatge que Sudansa proposa al nen i  acompanyar-lo millor en la pràctica artística. La nostra proposta Un taller de dansa en el qual es poden inscriure tots els membres d'una mateixa família que  permeti, alhora, a través del ball, del moviment i del joc, reforçar vincles, crear complicitats,  descobrir noves i insospitades capacitats expressives.
Programació 2018   Els 21 de abril i 26 de maig  (10h - 13h) al Graner. C/ de  Jane Addams.  Coreògraf : Daniel Rosado.      
Si voleu participar a la pròxima sessió, haureu d’omplir el formulari i retornar-l’ho a: associacio.sudansa@gmail.com i us respondrem en breu.