Filosofia Educacio artistica i cultural amb dansa Altres projectes Centre de recursos Intercanvi d'experiencies Contactar i noticias
Sudansa organitza Els Encontres de dansa a l’escola durant el mes de juny  de cada any. Es una presentació pública del treball de creació coreogràfica  que ha associat, en el decurs de l’any escolar, a coreògrafs professionals amb els alumnes i mestres d’escoles implicades en el projecte de Sudansa. Els  Encontres reunien les realitzacions coreogràfiques sorgides d’aquest procés  artístic, cultural i pedagògic entre alumnes, artistes i companyies  professionals, combinades amb una programació professional de dansa, amb  la perspectiva d’afavorir el diàleg intercultural.  Aquest esdeveniment és el vehicle d’una relació amb les obres coreogràfiques  de prop de 400 alumnes, 1800 familiars, professors i el públic en general.  Sudansa inicia una política d’esdeveniments destinats a tota la població, que  permet relacionar als espectadors-ballarins amb el públic en relació a un  ampli panorama de la creació coreogràfica contemporània. En el marc d’una  energia compartida i interactiva, els Encontres permeten la prefiguració d’un  futur treball pedagògic i artístic, que també ofereix al públic jove-espectador-  ballarí la possibilitat de confrontar-se a una diversitat d’estètiques i  d’exigències professionals.   Aquests Encontres inicien els fonaments d’una relació amb les obres  coreogràfiques, i s’enfoquen cap a una formació del públic envers la dansa i  la compensació de les desigualtats subsistents en l’accés a les obres  artístiques. Els participants Els Encontres accullen uns 400 participants al voltant de les pràctiques i les  realitzacions coreogràfiques. Reuneixen les coreografies dels diferents  equipaments pedagògics (CEIP i Instituts associats al projecte). La relació amb les obres  Sudansa acollia, per aquesta ocasió, extractes de peces coreogràfiques  professionals amb la voluntat de posar en relació al públic amb la creació  coreogràfica contemporània. Les principals criteris de selecció artístic s’inscriuen al voltant dels següents  paràmetres:   - Aquestes obres estan lligades a la prefiguració d’un futur treball pedagògic i  artístic o encarregades a professionals al voltant de una problemàtica  desenvolupada pels grups d’alumnes durant el transcurs de l’any.  - Les obres presentades són dels artistes i de les companyies implicades en la  dansa a l’escola i l’educació artística a Catalunya o Europa. - Els Encontres de dansa a l’escola prioritzen la trobada entre les arts (dansa, música…), però també entre la creació contemporània i les obres  patrimonials. 
Els Encontres de dansa a l’escola
Els alumnes
Els professionals
Programa de mà, Encontres de dansa a l’escola 2007 
Programa de mà, Encontres de dansa a l’escola 2008
Programa de mà, Encontres de dansa a l’escola 2009
Programa de mà, Encontres de dansa a l’escola 2010
Programa de mà, Encontres de dansa a l’escola 2011
Programa de mà, Encontres de dansa a l’escola 2012 
Filosofia Educacio artistica i cultural amb dansa Altres projectes Centre de recursos Intercanvi d'experiencies Contactar i noticias Filosofia Educació artística i cultural amb dansa Altres projectes Centre de recursos Intercanvi d'experiències Contactar i notícies
Els Encontres tindran lloc els 2 i 3 de juny 2018, al Mercat de les Flors de Barcelona.
Com assistir? Per pares i familiars, entrada gratuita  però sols sota reserva. La reserva es fa  directament al centre escolar de  l’alumne.  Per la resta del públic, entrada sota  pagament a un preu de 4€, per a ésser  retirarada en l’emplaçament de  l’espectacle, uns 30min prèvis a  l’espectacle. Com arribar-hi? www.mercatflors.cat/informacio- general/com-arribar-hi/