Filosofia Educació artística i cultural amb dansa Altres projectes Centre de recursos Intercanvi d'experičncies Contactar i notícies
VOLEM UNA ESCOLA OBERTA AL MON… Volem una escola que dialogui amb el món a través de l’art i la cultura. Volem una escola amb multiplicitat de llenguatges. Volem una escola impregnada de la sensibilitat i saviesa dels artistes. Volem una escola on tothom pugui trobar la seva manera de dir, de fer, de sentir, de ser…” Escola Els Alocs, Vilassar de mar
Sudansa proposa accions dins el marc de l’educació artística i cultural, destinades a centres  educatius de Catalunya i prioritza zones rurals de Catalunya o barris de Barcelona on la relació amb  les obres artístiques és deficitària. Els objectius Aquest projecte s’enfoca cap l’objectiu següent: Iniciar un treball de formació a la dansa sobre el territori català i de divulgació de les diferents  formes de pensament i de creació contemporània en dansa, inscrivint la pràctica artística dins del  sistema i de les seves institucions educatives.  Per això, Sudansa  - Associa coreògrafs qualificats o companyies professionals en situació de creació amb els mestres i alumnes dins un procés de formació recíproc i d’elaboració d’un mecanisme coreogràfic que origini  una creació i la seva realització. Per aconseguir aquesta fita, Sudansa proposa tallers que enllacin  el treball de creació d’una companyia amb el treball a l’escola en un procés de construcció i de  influència recíproca. - Associa artistes relacionades amb diferents disciplines artístiques i culturals (música, literatura...)  amb alumnes, mestres i artistes coreogràfics, tot plegat encaminat cap a la construcció de  projectes artístics transversals, lligats a  la creació artística contemporània i a la cultura  patrimonial. Els tallers de Sudansa permeten relacionar les experiències coreogràfiques dels  alumnes amb els esdeveniments d’altres arts.  - Mitjançant la pràctica artística i complementàriament a aquesta mateixa, afavoreix l’encontre dels alumnes amb la creació contemporània, la cultura coreogràfica, les obres i diferents corrents de  pensament artístic. L’associació es dedica a relacionar els diferents actors culturals (ajuntaments,  teatres i centres culturals) i educatius locals (ajuntaments / regidores d’educació) de les poblacions implicades en el projecte amb els centres associats a Sudansa.  
Els eixos del treball  Una de les prioritats del projecte Sudansa és unir desitjós, forces, generar noves idees, amb la possibilitat de compartir-les i obrir un  horitzó d'expressió a la diversitat cultural i artística.  L’inici data del curs 2008-2009, on per primera vegada es va fer la proposta a les diferents escoles i als coreògrafs. En aquesta primera  edició, es va treballar a partir del poema "I el nostre moviment" de Paul Eluard,  un dels fundadors del moviment surrealista que va  tenir una complicitat artística, filosòfica, estètica i política amb Salvador Dalí durant més de 20 anys.  Pel curs 2009-2010, la pintura de Wassily Kandinsky (pintor de l'abstracció) va servir de punt de partida i de inspiració de les diferents  produccions. Una sèrie d'obres pictòriques que els alumnes van travessar i explorar.  La temàtica dels quatre elements va estar el terreny per explorar del curs 2010-2011. Es va proposar una exploració a nivell simbòlic i  imaginari dels quatre conceptes: La mare Terra", "l'Aire i fragilitat de l'instant", "l'Esperit del Foc" i "l'Agua i metamorfosi". Es va  treballar amb els alumnes les propietats de cadascun d'aquests elements per traslladar les seves especificitats al moviment i emprar el  sentit metafòric i simbòlic que permetia la seva imaginació alhora de coreografiar.  Pel curs 2011-2012, hem proposat la forma poètica del Haiku com punt de partida en comú, que ha permès que cadascú desenvolupi  un camí propi.  Els Haikus són petits poemes japonesos molt curts que tenen la particularitat d'ensenyar-nos el nostre entorn a través de les  metamorfosis que succeeixen en funció de l'estació de l'any (tardor, hivern, primavera i estiu) i segons la llum amb la qual ho mirem  (lluna o sol). Cada Haiku és una fotografia del món en funció de la nostra percepció i de la posició de la llum (sol o lluna) o la posició  de la Terra al voltant del sol (les estacions) i els canvis que s'esdevenen sobre el món. La llum i les estacions es presenten com dos  filtres per a la percepció i la nostra mirada es focalitza cap al món. El Haiku convida a sentir aquestes metamorfosis. 
Els tallers de creació coreogràfica
En què consisteix l’activitat?  Durant el període escolar es durà a terme tallers de creació coreogràfica a centres d’educació infantil, primària, instituts de Catalunya. Aquests  tallers son esdeveniments originals que relacionen els alumnes i artistes, mitjançant una experiència artística compartida. Aquestes accions  s’inscriuen dins el marc de dispositius obligatoris del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  La dansa no es solament moviment, sinó un reconeixement per aquests de la seva “escriptura coreogràfica”, de la seva “signatura”, d’una  construcció completa d’un mateix i de la seva relació amb l’altri, dins una relació amb la cultura coreogràfica i les obres.  Com s’organitza? L’encontre s’estableix entre un grup d’alumnes, un mestre/professor i un artista durant l’horari electiu. El treball dura 2 hores (escoles primàries,  instituts), 1,30 hores (escoles infantils), en les mateixes condicions que un taller de dansa professional: possibilitat d’organitzar el temps de  treball, de mirada, d’elaboració personal o col·lectiva, de descans. La freqüència  La freqüència de les sessions amb l’artista és de 6 per any escolar. Cada sessió està espaiada de tres a cinc setmanes. En aquests intervals, el  mestre desenvolupa el treball amb la col·laboració de l’associació Sudansa. 
Els continguts Els tallers s’estructuren al voltant de tres components: - El component artístic: transmissió dels gestos del coreògraf, extracció dels gestos del nen,  treball a partir dels elements fonamentals del moviment ballat (treball sobre el pes, la relació  amb l’espai, relació amb el temps, el flux d’energia i les funcions essencials de la dansa) i  organització de la matèria ballada per evolucionar fins a la composició coreogràfica.  - L’apropament cultural (la distància de crear amb la pràctica): sabers culturals - contextos i  referències artístiques, estètiques, filosòfiques, històriques. - Les aportacions tècniques i metodològiques: l’experiència de l’artista, les seves eines  coreogràfiques, els seus procediments sintàctics Els tallers estan conduïts sobre una base d’improvisació i d’estructuració: - Transmetre els moviments del coreògraf i explorar-los (vocabulari corporal, lèxic…) usant  l’experimentació al servei de la composició coreogràfica. La noció de projecte precedeix a la  experimentació.  - Treballar sobre els moviments fonamentals del nen afavorint la improvisació, tractant-la  com a matèria mateixa del projecte artístic.  - Construir la composició de moviments en l’espai, en el temps i dinàmiques, mitjançant les  relacions entre joves ballarins, acordant un espai privilegiat a la improvisació del nen tenint  cura de no limitar-lo pel rigor de la tècnica.  - Abordar una composició presentant contrastos d’espais, de dinàmiques, de relacions, etc. Y també, sobre la base d’una relació amb fragments coreogràfics: - Generar, a l’escola, moments especials de l’artista amb la dansa. Com participar?        Ompliu el formulari i envieu-lo a: associacio.sudansa@gmail.com La comissió de selecció de Sudansa estudiarà la vostra petició pel proper curs escolar i us respondrà en breu.